Hlasování z 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 11.12.2013

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 2
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger
JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová Mgr. Václav Krása
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic
 Daniel Večeřa  Martina Vojíková Vítková    


   Zdržel se:

 Jaroslav Hájek  Martin Marek    


   Nehlasoval:

 Jaroslav Bíro  Petr Stloukal    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 5
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger
 Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová
 Martin Marek  Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Daniel Večeřa  Martina Vojíková Vítková


   Zdržel se:

Mgr. Bořek Černovský Mgr. Václav Krása  Pavel Maxa  Monika Richterová
 Martin Vaic      


   Nehlasoval:

 Petr Stloukal      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0.3
Schválení programu jednání - návrh přidání bodu č. 1 (předřadit před ostatní body) „Informace od zastupitele Martina Vaice“
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 5
Zdržel se: 5
Nehlasoval: 2
Přítomni: 22
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová
 Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Martin Vaic
 Daniel Večeřa  Martina Vojíková Vítková    


   Proti:

 Jaroslav Bíro doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.  Martin Marek  Pavel Maxa
Bc. David Števík      


   Zdržel se:

Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása  Petr Stloukal
Bc. Jitka Synková      


   Nehlasoval:

Mgr. Bořek Černovský  Jaroslav Stolina    Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0.3
Schválení programu jednání
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 3
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger
 Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra Mgr. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
 Martin Vaic  Martina Vojíková Vítková    


   Proti:

 Miroslav Bartoš JUDr. Věra Havlíčková  Daniel Večeřa  


   Zdržel se:

 Ivana Körberová      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Daniel Večeřa  Martina Vojíková Vítková


   Zdržel se:

 Martin Vaic      


   Nehlasoval:

 Ivana Körberová      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2
Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic  Daniel Večeřa
 Martina Vojíková Vítková      


   Zdržel se:

 Ivana Körberová      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3
Návrh na převzetí pohledávky ZŠ genpor. Fr. Peřiny jejím zřizovatelem MČ Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
 Ivana Körberová Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
 Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic
 Daniel Večeřa  Martina Vojíková Vítková    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4
Změny rozpočtu k 30. 9. 2013
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 5
Nehlasoval: 3
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra Mgr. Václav Krása
 Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík  Daniel Večeřa    


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková  Ivana Körberová  Monika Richterová  Martin Vaic
 Martina Vojíková Vítková      


   Nehlasoval:

 Martin Marek  Stanislav Opluštil  Jaroslav Stolina  Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6
Změny rozpočtu k 31. 10. 2013
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 5
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa  Stanislav Opluštil Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Daniel Večeřa  


   Zdržel se:

 Ivana Körberová  Monika Richterová  Petr Stloukal  Martin Vaic
 Martina Vojíková Vítková      


   Nehlasoval:

MUDr. Antoine Katra      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 7
Změny rozpočtu k 30. 11. 2013
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík  Martin Vaic  Daniel Večeřa  Martina Vojíková Vítková


   Zdržel se:

 Monika Richterová      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 8
Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2014 pro MČ Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic  Daniel Večeřa
 Martina Vojíková Vítková      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 9
Doplnění Zásad pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 o zavedení možnosti vzájemné změny předmětu nájmu (výměny bytů) pro nájemce, jejichž pronajímatelem je Městská část Praha 17, po účinnosti nového občanského zákoníku, a o oznamovací povinnost OSOM ve věci zrušení pobytu bývalých nájemců a živnostníků v nájemním bytě podnikajících při ukončení nájmu bytu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic  Daniel Večeřa
 Martina Vojíková Vítková      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 10
Bezúplatný převod vlastnictví pozemků parc. č. 1142/225 o výměře 5.061 m2, parc. č. 1502/8 o výměře 6.535 m2 a parc. č. 1502/167 o výměře 5.777 m2, vše v k. ú. Řepy, obec Praha od České republiky - Ministerstva obrany na hlavní město Prahu se svěřením Městské části Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic  Daniel Večeřa
 Martina Vojíková Vítková      Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 11
Úplatný převod vlastnictví pozemků parc. č. 1502/168 o výměře 6.589 m2, který byl oddělen z pozemku parc. č. 1502/8 podle geometrického plánu č. 1328-96/2012 ze dne 12. 11. 2012, v k. ú. Řepy, obec Praha od České republiky - Ministerstva obrany na hlavní město Prahu se svěřením Městské části Praha 17 za 21.813.500 Kč
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra
 Ivana Körberová Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
 Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic
 Daniel Večeřa  Martina Vojíková Vítková    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 12
Výsledky výběrového řízení a návrh kupní smlouvy na úplatný převod pozemků parc. č. 1360/2 a 1360/3, včetně montovaného objektu č.p. 1711, vše při ulici Karlovarská, k. ú. Řepy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek Mgr. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík  Daniel Večeřa  Martina Vojíková Vítková  


   Zdržel se:

MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová  Martin Vaic  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 13
Žádost o svěření pozemku parc. č. 1761 o výměře 2.775 m2 do správy MČ Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra
Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Stanislav Opluštil
 Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic  Daniel Večeřa
 Martina Vojíková Vítková      


   Zdržel se:

 Ivana Körberová      Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 14
Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za vyúčtování tepla a vody za rok 2012
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra
 Ivana Körberová Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
 Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic
 Daniel Večeřa  Martina Vojíková Vítková    Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 15
Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra
 Ivana Körberová Mgr. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
 Stanislav Opluštil  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík  Martin Vaic
 Daniel Večeřa  Martina Vojíková Vítková    
Tisk Export článku do PDF