Hlasování z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 10.12.2018

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Bořek Černovský
Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc. Ing.  Marek Francl
JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Václav Soukup
Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař
Ing.  David Števík      


   Zdržel se:

Mgr.  Monika Čermáková      Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl JUDr.  Věra Havlíčková MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková
Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal Ing.  David Števík  


   Zdržel se:

PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Kateřina Pekárková Ing. arch.  Michal Štěpař  Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0.3
Schválení programu jednání
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková
Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal
Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík    Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Václav Soukup
Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař
Ing.  David Števík      


   Nehlasoval:

JUDr.  Věra Havlíčková      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2
Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 17 - hlasování o portinávrhu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 6
Zdržel se: 5
Nehlasoval: 2
Přítomni: 22
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Monika Čermáková Mgr.  Bořek Černovský JUDr.  Věra Havlíčková
MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková Pavel Maxa Ing.  Jaroslava Šimonová
Ing. arch.  Michal Štěpař      


   Proti:

Jaroslav Bíro Bc.  Václav Dbalý doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc. Martin Marek
Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková    


   Zdržel se:

Mgr.  Martin Benkovič Ing.  Marek Francl PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Kateřina Pekárková
Mgr.  Miroslav Šoukal      


   Nehlasoval:

Josef Dirbák Ing.  David Števík    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2
Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková Bc.  Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc. Ing.  Marek Francl PhDr.  Jindřich Kadlec
MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová
Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík  


   Zdržel se:

Miroslav Bartoš Mgr.  Bořek Černovský JUDr.  Věra Havlíčková  Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3
Dům s pečovatelskou službou - změny oproti původní projektové dokumentaci
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková
Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal
Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4
Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková
Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal
Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 7
Projednání Místního akčního plánu vzdělávání pro Prahu 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková
Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal
Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík    Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 5
Působnost uvolněných i neuvolněných členů Rady Městské části Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková
Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal
Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík    Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 6
Žádost ředitelky ZŠ Jana Wericha o předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu formou návratné finanční výpomoci
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková
Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal
Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík    Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 8
Volba a jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru - Ing. David Števík
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková
Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal
Ing. arch.  Michal Štěpař      


   Zdržel se:

Ing.  David Števík      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 8
Volba a jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru - PhDr. Jindřich Kadlec
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl JUDr.  Věra Havlíčková MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Václav Soukup
Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař
Ing.  David Števík      


   Zdržel se:

PhDr.  Jindřich Kadlec      Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 8
Volba a jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru - Ing. Jan Stupka
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková
Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal
Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 8
Volba a jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru - Mgr. Bořek Černovský
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 9
Zdržel se: 10
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš JUDr.  Věra Havlíčková Ing. arch.  Michal Štěpař  


   Proti:

Mgr.  Monika Čermáková Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
PhDr.  Jindřich Kadlec Pavel Maxa Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková
Ing.  Jaroslava Šimonová      


   Zdržel se:

Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Bořek Černovský Ing.  Marek Francl
MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek MUDr.  Kateřina Pekárková
Mgr.  Miroslav Šoukal Ing.  David Števík    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 9
Jmenování tajemníků Finančního a Kontrolního výboru
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl JUDr.  Věra Havlíčková PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková
Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal
Ing.  David Števík      


   Nehlasoval:

Ing. arch.  Michal Štěpař      Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 10
Změny rozpočtu k 30. 9. 2018 ­ DODATEK
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Václav Soukup
Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař
Ing.  David Števík      Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 11
Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2018
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Václav Soukup
Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař
Ing.  David Števík      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 12
Změny rozpočtu k 31. 10. 2018
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Václav Soukup
Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař
Ing.  David Števík      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 13
Změny rozpočtu k 30. 11. 2018
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 6
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková Bc.  Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc. PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Martin Marek Pavel Maxa Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková
Ing.  Jaroslava Šimonová Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík  


   Zdržel se:

Mgr.  Martin Benkovič Mgr.  Bořek Černovský Ing.  Marek Francl Mgr.  Alena Kopejtková
MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Miroslav Šoukal    Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 14
Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019 pro Městskou část Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Václav Soukup
Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař
Ing.  David Števík      Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 15
Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro rok 2019
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl PhDr.  Jindřich Kadlec Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková
Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík


   Nehlasoval:

MUDr.  Antoine Katra      Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 16
Stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc.
Ing.  Marek Francl PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Václav Soukup
Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař
Ing.  David Števík      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 8
Volba a jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru - zvolení členů volební a mandátové komise
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková Mgr.  Bořek Černovský
Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc. Ing.  Marek Francl
MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal
Ing. arch.  Michal Štěpař      


   Zdržel se:

Miroslav Bartoš PhDr.  Jindřich Kadlec Ing.  David Števík  


   Nehlasoval:

MUDr.  Kateřina Pekárková      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 8
Volba a jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru - hlasování o tajné volbě
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková Mgr.  Bořek Černovský
Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr.  Jan Farkač, CSc. Ing.  Marek Francl
PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková Pavel Maxa
MUDr.  Kateřina Pekárková Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová
Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík  


   Nehlasoval:

Miroslav Bartoš Martin Marek    
Tisk Export článku do PDF