Hlasování z 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 27.2.2013

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
Dr. Tomáš Finger JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová
Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Monika Richterová
Mgr. Šárka Slavíková Klímová Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková  


   Zdržel se:

 Jaroslav Hájek  Petr Stloukal    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhová komise
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
 Ivana Körberová Bc. Václav Krása  Pavel Maxa  Monika Richterová
Mgr. Šárka Slavíková Klímová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  


   Zdržel se:

 Martin Marek  Martina Vítková    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0.3
Schválení programu jednání
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
 Ivana Körberová Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
 Monika Richterová Mgr. Šárka Slavíková Klímová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová
 Martina Vítková      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
 Ivana Körberová Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
 Monika Richterová Mgr. Šárka Slavíková Klímová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová
 Martina Vítková      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3
Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2013
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 1
Zdržel se: 6
Nehlasoval: 2
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý  Jaroslav Hájek
Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová


   Proti:

 Martina Vítková      


   Zdržel se:

 Miroslav Bartoš MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová  Monika Richterová
Mgr. Šárka Slavíková Klímová  Petr Stloukal    


   Nehlasoval:

Dr. Tomáš Finger JUDr. Věra Havlíčková    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 4
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2014 až 2018
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 1
Zdržel se: 8
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý  Jaroslav Hájek
Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová


   Proti:

MUDr. Antoine Katra      


   Zdržel se:

 Miroslav Bartoš Dr. Tomáš Finger JUDr. Věra Havlíčková  Ivana Körberová
 Monika Richterová Mgr. Šárka Slavíková Klímová  Petr Stloukal  Martina VítkováČíslo hlasování: 7
Číslo bodu: 6
Podmínky pro poskytování grantů v oblasti sportu, volnočasových aktivit, školství a kultury
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
 Ivana Körberová Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
 Monika Richterová Mgr. Šárka Slavíková Klímová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal
 Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová
 Martina Vítková      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 7
Stanovisko k záměru výstavby Pietního parku pro zvířata
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý Dr. Tomáš Finger
 Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová
Bc. Václav Krása  Martin Marek Mgr. Šárka Slavíková Klímová Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková    


   Proti:

 Monika Richterová      


   Nehlasoval:

 Jaroslav Bíro  Pavel Maxa    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 8
Smuteční síň řepského hřbitova - procedurální hlasování o udělení souhlasu k účasti na diskusi
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
 Ivana Körberová Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa
 Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková


   Nehlasoval:

Mgr. Bořek Černovský      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 8
Smuteční síň řepského hřbitova - Hlasování o protinávrhu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 10
Zdržel se: 5
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová  Monika Richterová
 Martina Vítková      


   Proti:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
 Jaroslav Stolina Bc. David Števík    


   Zdržel se:

 Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková  Petr Stloukal Bc. Jitka Synková
Ing. Marie Vaicová      


   Nehlasoval:

Dr. Tomáš Finger      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 8
Smuteční síň řepského hřbitova
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra Bc. Václav Krása
 Martin Marek  Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková


   Proti:

Dr. Tomáš Finger      


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková  Monika Richterová  Petr Stloukal  


   Nehlasoval:

 Ivana Körberová      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 9
Odejmutí veřejného osvětlení, které je součástí stavby „Nová parkoviště pro polikliniku v ul. Bendova a v ul. Žufanova, Praha 6 ­ Řepy“ ze svěřené správy MČ Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
 Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová
Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková  


   Zdržel se:

Dr. Tomáš Finger      


   Nehlasoval:

 Miroslav Bartoš      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 10
III. kolo výběrového řízení na prodej nemovitostí Slánská č. p. 269 (čínská restaurace) a Žalanského č. p. 268 (bývalé sídlo části MČ P17 ­ OŽPD), včetně všech přilehlých pozemků (celková zastavěná plocha: 229 m2, ostatní výměra pozemků: 410 m2)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková  Ivana Körberová
Bc. Václav Krása  Martin Marek  Pavel Maxa  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková  


   Nehlasoval:

 Miroslav Bartoš MUDr. Antoine Katra    Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 11
Nová Pravidla výběrových řízení na pronájem bytů svěřených hlavním městem Prahou Městské části Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 4
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková  Ivana Körberová
Bc. Václav Krása  Pavel Maxa  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová
 Martina Vítková      


   Nehlasoval:

 Miroslav Bartoš MUDr. Antoine Katra  Martin Marek  Jaroslav StolinaČíslo hlasování: 15
Číslo bodu: 12
Volná bytová jednotka č. 1281/1 o vel. 3+1/L v 1. podlaží domu čp. 1281 ve Španielově ulici s dluhem
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 3
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
 Ivana Körberová Bc. Václav Krása  Pavel Maxa  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková    


   Nehlasoval:

 Miroslav Bartoš  Martin Marek  Jaroslav Stolina  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 13
Volná bytová jednotka č. 1284/14 o vel. 3+1/L v 8. podlaží domu čp. 1284 ve Španielově ulici s dluhem
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 4
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová
Bc. Václav Krása  Pavel Maxa  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová
 Martina Vítková      


   Nehlasoval:

 Miroslav Bartoš JUDr. Věra Havlíčková  Martin Marek  Jaroslav StolinaČíslo hlasování: 17
Číslo bodu: 14
Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení k bytu o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici na období delší než 1,5 roku a o ponechání bydlení v bytě bez nájemní smlouvy
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 3
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
 Ivana Körberová Bc. Václav Krása  Pavel Maxa  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková    


   Nehlasoval:

 Miroslav Bartoš  Martin Marek  Jaroslav Stolina  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 15
Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení k bytu o vel. 4+1/L v 5. podlaží domu čp. 1152 ve Vondroušově ulici na období delší než 1,5 roku
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
 Ivana Körberová Bc. Václav Krása  Pavel Maxa  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková  


   Nehlasoval:

 Miroslav Bartoš  Martin Marek    Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 16
Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení k bytu o vel. 3+1 v 7. podlaží domu čp. 1162 ve Vondroušově ulici na období delší než 1,5 roku
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
 Ivana Körberová Bc. Václav Krása  Pavel Maxa  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková  


   Nehlasoval:

 Miroslav Bartoš  Martin Marek    Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 17
Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení k bytu o vel. 1+kk v 1. podlaží domu čp. 1265 ve Španielově ulici na období delší než 1,5 roku
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.
Dr. Tomáš Finger  Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
 Ivana Körberová Bc. Václav Krása  Pavel Maxa  Monika Richterová
Mgr. Václav Soukup  Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková
Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková  


   Nehlasoval:

 Miroslav Bartoš  Martin Marek    Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 18
Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení k bytu o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ulici na období delší než 1,5 roku
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 3
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý doc.PaedDr. Jan Farkač CSc. Dr. Tomáš Finger
 Jaroslav Hájek JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová
Bc. Václav Krása  Pavel Maxa  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup
 Petr Stloukal  Jaroslav Stolina Bc. Jitka Synková Bc. David Števík
Ing. Marie Vaicová  Martina Vítková    


   Nehlasoval:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro  Martin Marek  Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 19
Návrh skladby sportovišť pro Sportovní centrum Na Chobotě
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 2
Zdržel se: 4
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Miroslav Bartoš  Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský Ing. Jan Černý
doc.PaedDr. Jan Farkač CSc.  Jaroslav Hájek Bc. Václav Krása  Martin Marek
 Pavel Maxa  Monika Richterová Mgr. Václav Soukup  Jaroslav Stolina
Bc. Jitka Synková Bc. David Števík Ing. Marie Vaicová  


   Proti:

Dr. Tomáš Finger  Martina Vítková    


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra  Ivana Körberová  Petr Stloukal
Tisk Export článku do PDF