Hlasování z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 24.06.2020

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Jiří Masopust MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař


   Zdržel se:

PhDr. Jindřich Kadlec Pavel Maxa    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Jiří Masopust
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař  


   Zdržel se:

Mgr. Martin Benkovič PhDr. Jindřich Kadlec Martin Marek  Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu - přidání bodu "Odvolání rady"
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 13
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Miroslav Šoukal  


   Proti:

Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák
doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová      


   Zdržel se:

Ing. arch. Michal Štěpař      


   Nehlasoval:

MUDr. Antoine Katra      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu - přidání bodu "odvolání místostarosty Ing. arch. Michala Štěpaře"
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 4
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 6
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák
doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková


   Proti:

Miroslav Bartoš Ing. Marek Francl MUDr. Kateřina Pekárková Ing. arch. Michal Štěpař


   Nehlasoval:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Bořek Černovský JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 6
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák
doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová  


   Zdržel se:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Kateřina Pekárková
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař    


   Nehlasoval:

Mgr. Bořek Černovský      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


   Nehlasoval:

MUDr. Antoine Katra      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2
Odvolání a volba místostarosty MČ Praha 17 - hlasování o způsobu hlasování následujícího bodu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 12
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
MUDr. Antoine Katra MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař


   Proti:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová


   Zdržel se:

Jiří Masopust      


   Nehlasoval:

Ing. David Števík      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2
Odvolání a volba místostarosty MČ Praha 17 - schválení volebního a mandátového výboru
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 3
Přítomni: 23
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


   Zdržel se:

MUDr. Kateřina Pekárková      


   Nehlasoval:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Bořek Černovský Mgr. Miroslav Šoukal  Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3
Zpráva o činnosti a hospodaření Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl
PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


   Zdržel se:

Miroslav Bartoš JUDr. Věra Havlíčková    


   Nehlasoval:

Jiří Masopust      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 4
Změny rozpočtu k 31.5.2020 - Dodatek
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík


   Nehlasoval:

Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl    Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 5
Změny rozpočtu k 30.6.2020
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 6
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2019 (závěrečný účet)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 6
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák
doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík


   Zdržel se:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Kateřina Pekárková    Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 7
Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2020
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík      


   Zdržel se:

MUDr. Kateřina Pekárková      Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 8
Žádost firmy Zdravá sedmnáctka s.r.o. se sídlem Žalanského 291/12b, Řepy, 16300 Praha 6, IČ:08082316 o odpuštění nájemného v měsíci květnu dle usnesení RMČ č. 000138/2020 ze dne 29.4.2020
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík


   Nehlasoval:

Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 9
Prodej pozemku parc. č. 165 o výměře 42 m2 v k.ú. Řepy, ve svěřené správě městské části Praha 17 (lokalita ul. Žalanského)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 8
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák
PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Ing. arch. Michal Štěpař      


   Proti:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Mgr. Bořek Černovský doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Miroslav Šoukal


   Zdržel se:

Ing. David Števík      
Tisk Export článku do PDF