Hlasování z 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 18.12.2019

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař  


   Zdržel se:

Miroslav Bartoš Jiří Masopust    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař  


   Zdržel se:

MUDr. Antoine Katra MUDr. Kateřina Pekárková    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař      Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař


   Nehlasoval:

Mgr. Bořek Černovský      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: D
-
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal  


   Zdržel se:

Mgr. Martin Benkovič Ing. Marek Francl    


   Nehlasoval:

Ing. arch. Michal Štěpař      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2
Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková      


   Nehlasoval:

Miroslav Bartoš      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3
Změny rozpočtu k 31.10.2019
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4
Změny rozpočtu k 30.11.2019 - halsování o rozdělní bodu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 7
Zdržel se: 6
Nehlasoval: 2
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Miroslav Šoukal    


   Proti:

Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. PhDr. Jindřich Kadlec
Jiří Masopust Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová  


   Zdržel se:

Miroslav Bartoš Josef Dirbák Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jitka Synková Ing. arch. Michal Štěpař    


   Nehlasoval:

Mgr. Bořek Černovský MUDr. Antoine Katra    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 4
Změny rozpočtu k 30.11.2019 - hlasování o celku
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 4
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák
doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Jiří Masopust Pavel Maxa
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař      


   Zdržel se:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Martin Marek MUDr. Kateřina Pekárková


   Nehlasoval:

Mgr. Bořek Černovský      Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 5
Změny rozpočtu k 31.12.2019
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař      Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 6
Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2020 pro městskou část Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař      


   Nehlasoval:

Miroslav Bartoš      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 7
Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I.-III. čtvrtletí 2019
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař


   Zdržel se:

Mgr. Bořek Černovský      


   Nehlasoval:

Miroslav Bartoš      Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 8
Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020 a aktualizace harmonogramu projednání žádostí, který je součástí Zásad pro poskytování dotací pro rok 2020
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař


   Nehlasoval:

Miroslav Bartoš doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.    Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 9
Žádost odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o projednání odejmutí pozemku parc. č. 1142/927v k.ú. Řepy ze svěřené správy městské části Praha 17
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 10
Prodej pozemku parc. č. 1297/2 o výměře 125 m2 a části pozemku parc. č. 1465/13 o výměře 22m2 v k.ú. Řepy , ve svěřené správě MČ Praha 17 (lokalita ul. Slánská)
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař      


   Zdržel se:

Mgr. Bořek Černovský      Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 11
Volba a jmenování člena Kontrolního výboru
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař


   Zdržel se:

MUDr. Kateřina Pekárková      


   Nehlasoval:

Jiří Masopust      
Tisk Export článku do PDF