6. jednání Komise pro Sportovní centrum Řepy

Znak_MC.png se konalo 05.02.2020

Přítomni:

Mgr. Alena Kopejtková, Mgr. Jitka Synková, Jaroslav Bíro, Miroslav Bartoš, Josef Dirbák, Mgr Miroslav Šoukal, Jiří Masopust, Mgr. Václav Soukup, Tomáš Linhart

Omluven:

Mgr. Daniel Černý

Prezenční listina je k dispozici u tajemníka komise

Program:

 1. Informace o aktuálním stavu SC
 2. První měsíce provozu SC
 3. Možnosti provozu hotelu a restaurace
 4. Různé

Průběh jednání:

Předsedkyně komise Mgr. Kopejtková přivítala členy komise a seznámila je s body programu.

První měsíce provozu SC Řepy

 • aktuální potřebou MČ je zajištění výuky plavání pro žáky základních škol, kteří mají výuku povinnou, v tomto směru bylo jednáno a v dopoledních hodinách bude upřednostněno před dalšími aktivitami
 • interní test funkčnosti systémů SC Řepy proběhne ve dnech 25. a 26. 2. 2020
 • předpokládaný termín slavnostního otevření je 17. 3. 2020
 • starostka Jitka Synková seznámila komisi s obsahem zprávy Zdravé 17 ke stavu k 31.1.2020 – je mimo jiné 7 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, další část se připravuje, několik zaměstnanců ještě ředitel hledá, všichni stávající i budoucí prošli základním školeními i odbornými školeními (strojníci), jsou zpracované řády, ceníky, otevírací doba (projednávala a schválila valná hromada)

Seznámení s aktuálním stavem sportovního centra provedl pan J. Bíro

 • závěrečná kontrolní prohlídka stavby je plánována na 27.2. 2020 a následně by v kladném případě měl být vydán kolaudační souhlas, 14 dní je doba pro nabytí právní moci
 • náprava škod po havárii vzduchotechniky ze dne 3. 1. 2020, kdy byla zaplavena podlaha sportovní haly – opraven podlahový rošt, pokládá se zpět v některých místech demontovaný finální povrch

Proběhla diskuse k možnostem provozování ubytovacího zařízení a restaurace

1)      možnost samostatného pronájmu restaurace, ubytovací zařízení by provozovala Zdravá 17

 • upřednostňuje ředitel Zdravé 17, dává vyhlídku na významné výnosy proti nákladům a dobrou provázanost s konáním sportovních akcí
 • mínusem tohoto řešení jsou náklady na vybavení hotelu, které by musela financovat opět MČ Praha 17
 • druhým negativem je dle některých členů komise horší vyhlídka na pronájem samotné restaurace, kde je předpokládána velká vstupní investice do vybavení bylo by dobré znát ekonomické kalkulace, aby měli členové komise představu, o jakých částkách hovoří

2)      společný pronájem ubytovacího zařízení a restaurace

 • je dle některých členů komise atraktivnější nabídkou pro zájemce, umožňuje lepší provázanost služeb těchto dvou prvků i společný marketing
 • zmíněná investice do vybavení by byla přijatelná vzhledem k předpokládaným výnosům ubytovacího zařízení

Paní starostka Jitka Synková se omluvila a odešla v 17.50, pan Dirbák v 18.05.

Stále zůstává otevřená otázka výsledku soudního řízení proti rozhodnutí ÚOHS ve věci výběru provozovatele SC Řepy (INFINIT s.r.o.)..

O pronájem haly je zájem mnohonásobně vyšší, než jsou její možnosti v atraktivních časech např. kluby zabývající se florbalem, volejbalem, basketbalem. Dále se samozřejmě intenzivně pracuje na vytížení všech časů.

Zvážení možností pronájmu je otevřená i u fit centra, kde je nutný záměr a kvalitní vybavení.

Předsedkyně vysvětlila nutnost volby ověřovatele zápisu z důvodu nepřítomnosti stálého ověřovatele Mgr. Černého. Byl navržen pan M. Bartoš, který s návrhem souhlasil. Členové komise jednohlasně tento návrh schválili.

Praha 07.02.2020

Zapsala: Mgr. Naděžda Zemanová

Schválila: Mgr. Alena Kopejtková

Ověřil: Miroslav Bartoš

Stáhněte si Zápis z 6. jednání Komise pro Sportovní centrum Řepy.pdf, soubor typu pdf, (126,67 kB)

Tisk Export článku do PDF