41. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17-17. 6. 2002

41. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

-17. 6. 2002

Zastupitelstvo MČ Praha 17

projednalo:

-záležitosti majetkové

-záležitosti ekonomické

odsouhlasilo:

-zrušení právního subjektu Školní kuchyně s jídelnou Španielova 1111, k 31.12.2002 a

jeho přiřazením k Základní škole Španielova, Španielova 19/1111 k 1.1.2003

souhlasí:

-s návrhem na stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 17 na příští volební období

-v příštím volebním období bude mít ZMČ Praha 17 23 členů

schvaluje:

-statuty a zřizovací listiny nových právních subjektů-MŠ Socháňova, MŠ Pastelka,

MŠ Bendova, MŠ Laudova

Tisk Export článku do PDF