39. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17-22. 4. 2002

39. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17-22. 4. 2002

39. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

-22. 4. 2002

Zastupitelstvo MČ Praha 17

projednalo:

-záležitosti majetkové

schválilo:

-návrh zásad na pronájem startovacích bytů Nevanova 1076-79, tak jak byl předložen

souhlasí:

-s návrhem na udělení Čestného občanství a plakety MČ se zápisem do pamětní knihy

paní Anně Peřinové. Ocenění je uděleno na základě statečného občanského postoje

paní Peřinové v době okupace Československa.

bere na vědomí:

-konání Čarodějnic-30.4.2002-plocha při ul. Na Chobotě

-výrobní výbor trasy A metra

-informace zást. starosty J. Svobody-břevnovská radiála

Tisk Export článku do PDF