3. zasedání Komise kultury a vzdělávání

Znak Městské části Praha 17 se konalo 15.4.2019 v KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 02 Praha 6 – Řepy a bylo na tuto organizaci také zaměřeno.

Přítomni:
Josef Dirbák, JUDr. Věra Havlíčková, Mgr. Alena Kopejtková, Mgr. Miroslav Šoukal, Mgr. Petr Gruber, Bc. Ivana Rousková, Mgr. Olga Ryšavá
(Prezenční listina je k dispozici u tajemníka komise Mgr. N. Zemanové)

Omluveni:

Hosté:
Mgr. Aleš Koutný ředitel KC Průhon, Bc. Pavlína Daňková, Ing. arch. Michal Štěpař, místostarosta

Program:

 1. Úvodní slovo, volba ověřovatele zápisu
 2. KC Průhon                
 3. Diskuse

Průběh jednání:

Předseda komise pan Dirbák přivítal přítomné a informoval o postupu při tvorbě společného kalendáře, který byl na minulém jednání avizován. Spolky mají velký zájem o zapojení do akcí, což se odrazilo v žádostech o kontakty a účasti na sousedském dni na Bílé hoře pořádaným paní Benešovou a spolkem Zažít Řepy např. benediktinky nabídli otevření areálu s prohlídkou a programem, DDM, MC Řepík. Zastupitelstvo MČ Praha 17 bude ve středu schvalovat rozdělení dotací a téměř všechny spolky podaly žádosti. Velký zájem je o prostor pro kontakty a informace o spolcích na webu MČ Praha 17. V tomto směru byl vznesen návrh přítomnému místostarostovi panu Štěpařovi.

Do funkce stálého ověřovatele zápisu navrhl pan předseda Bc. Ivanu Rouskovou, která nominaci přijala. Tato volba byla schválena všemi hlasy.

Pan Dirbák a Mgr. Šoukal shrnuli stručně svůj dojem z návštěv obou základních škol. Školy jsou každá výrazně jiná a nabízejí různý přístup jak v práci s dětmi, tak z úhlu vedení školy a jejích zaměstnanců.

Pan Dirbák se společně s místostarostou Markem účastnil jednání se zástupci Lidlu ohledně veřejného prostoru v okolí nové prodejny u KC Průhon. Firma byla k jednání vstřícná, ale pozemek okolo prodejny je vlastnictvím Hl. města Prahy. V tomto směru byla domluvena pomoc MČ Praha 17 k otevření komunikace, protože tento veřejný prostor je využíván i ke komunitnímu životu. Lidl dále zvažuje další možnosti spolupráce s městskou částí.

Předseda komise představil ředitele KC Průhon Mgr. Aleše Koutného a požádal ho o seznámení s činností a plány. Ředitel Koutný představil komplex objektů, ve kterých KC Průhon působí:

 • hlavní budova Socháňova 27/1220 byla kompletně rekonstruována. V budově probíhá okolo čtyřiceti kurzů, jež navštěvuje cca 1500 frekventantů, výstavy, divadla a další pořady. Součástí je také místní knihovna
 • Jiránkova 1 – bývalé prostory knihovny v současné době slouží pro činnosti malých dětí
 • Jiránkova 2 – další aktivity starších dětí
 • Sokolovna - stabilizace funkčnosti několika nájemců, po rekonstrukci nové směry – divadla, spolkové činnosti
 • Kulturní dům Bílá hora – poslední přírůstek, prostory postupně rekonstruovány, v současnosti funguje divadelní kavárna a prostor za objektem se zahradou je hojně využíván veřejností
 • další objektem je např. knihobudka, jejíž funkci občané často vnímají jako prodloužení knihovny, ale v zásadě nabízí „pouze“ možnost pro odložení knih, které dárce již nepotřebuje.

Pan předseda otevřel diskusi, ve které byly diskutovány tyto náměty:

 • využití programů centra mateřskými a základními školami je výběrové, protože mnoho programů si zajišťují přímo ve školách
 • funkčnost kavárny na Bílé hoře se postupně rozšiřuje, byl nutný postupný restart cílové skupiny návštěvníků, nejvíce je využívána při realizaci různých programů nebo v době, kdy probíhá akce v areálu za objektem, největší oblibě se těší dětská představení, divadla a koncerty
 • většina aktivit je spolufinancována MČ Praha 17, aby byly přístupné široké veřejnosti, KC Průhon slouží také jako „servisní organizace“ při pořádání akcí MČ Praha 17
 • otázka propagace je důležitá, pokud je dobrá akce, je dobrá návštěvnost, do budoucna má KC Průhon snahu obohatit a upravit skladbu pořadů v KD Bílá hora a obohatit nabídku kavárny, např. zrenovovat grilovací místo.
 • KC Průhon připravuje akce k výročí sametové revoluce – např. cyklus edukačních pořadů jako jsou „Dopisy Olze“, ale přivítá jakékoliv další podněty
 • předseda připomněl výročí bitvy na Bílé hoře a kvitoval návrh, že by se MČ Praha 17 mohla stát ambasadorem těchto aktivit k jeho důstojné prezentaci
 • knihobudka je ve veřejném prostoru a zajištění bezpečnosti vkládaných knih nemá zatím uspokojivé řešení, ředitel se nebrání návrhům na řešení tohoto problému zvláště proto, že má v úmyslu instalaci další knihobudky, uvítal by návrhy na umístění tohoto objektu

Další část jednání byla věnována místní knihovně. Její vedoucí, Bc. Pavlína Daňková, seznámila členy komise s dosud využívanými možnostmi a plány na zlepšení:

 • knihovna je funkční v systému Tritius, který se osvědčil a MKHMP (městská knihovna hl. města Prahy) ho plánuje instalovat postupně do všech místních knihoven
 • funguje systém vzájemného vracení knih mezi místní knihovnou a MKHMP, to znamená naši knihu lze vrátit všude a knihy z MKHMP lze vrátit i v místní knihovně, transport knih je zajištěn pondělní svozovou službou
 • meziknihovní výpůjční služby fungují také, ale je nutné je zajišťovat osobně, což postupně narostlo v problém, protože vzrostly náklady s touto službou spojené. Je proto zvažováno zpoplatnění této služby
 • v současné době jsou dvě kategorie čtenářů – děti do 15 let a dospělí, kteří platí různou výši ročního poplatku, knihovna zvažuje zavedení třetí kategorie pro seniory
 • pracovnice knihovny mají rezervovány úterky a čtvrtky dopoledne pro akce se školami např. projekt „Čteme rádi – čteme spolu“ (MAP)
 • plánuje se vybudování knihoboxu jehož prostřednictvím by bylo možné knihy vracet kdykoliv ke zkvalitnění služeb čtenářům

Komise se shodla informovat o těchto faktech ohledně knihovny veřejnost prostřednictvím časopisu Řepská 17 a webu MČ Prahy 17. Paní Rousková informovala členy komise o zjištění, že některé informace na webu MČ Praha 17 již nejsou aktuální např. seznam historických památek a osobností Řep. Bylo konstatováno, že je připravován workshop k nové podobě webu, kam by bylo vhodné tento podnět zařadit.

Usnesení:

 1. Komise kultury a vzdělávání podporuje navržená opatření knihovny – zpoplatnění meziknihovní výpůjčky, zavedení kategorie seniorů se sníženým poplatkem, vybudování knihoboxu
 2. Komise kultury a vzdělávání doporučuje aktualizaci faktů v oblasti kulturní i historické na webu MČ Praha 17

Pan předseda poděkoval přítomným za účast a navrhl realizaci příštího zasedání komise v ZUŠ Blatiny, což bylo přijato.

V Praze dne: 17.4.2019

Zapsala: Mgr. N. Zemanová

Schválil: J. Dirbák

Ověřila: Bc. Ivana Rousková

Stáhněte si Zápis z 3. zasedání Komise kultury a vzdělávání, soubor typu pdf, (125,48 kB)

Tisk Export článku do PDF