Volby do zastupitelstev 2018

Volby do zastupitelstev 2018 proběhnou v pátek 5. října a sobotu 6. října 2018

Datum konání voleb do obecních zastupitelstev

Dne 31.5.2018 vyhlásil prezident republiky (rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018) na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018 tyto volby:

  • volby do zastupitelstva hlavního města Prahy
  • a zastupitelstev městských částí hlavního města
  • dále pak volby do Senátu Parlamentu ČR (v Praze 6- Řepích se však nekonají)
  • a volby do zastupitelstev obcí.

Kdo má právo volit

  • státní občan České republiky
  • a státní občan jiného členského státu EU, který požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
  • jenž je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v obci (v Praze v městské části), v případně státního občana jiného členského státu EU i k registrovanému přechodnému pobytu,
  • a který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let,
  • a u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí).

Hlasování v zahraničí
Při volbách do zastupitelstev obcí se v zahraničí nehlasuje.

Chce-li v ČR hlasovat volič, který je v zahraničí zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, může využít své volební právo jen v případě, že předloží potvrzení o vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu obecnímu úřadu (v Praze úřadu městské části) v místě trvalého pobytu (popř. v den voleb přímo okrskové volební komisi).

Hlasování v nemocnici či podobném zařízení
Při volbách do zastupitelstev obcí mohou hlasovat voliči pouze ve svém volebním okrsku v ČR, kde jsou zapsaní na stálém seznamu voličů.
Voliči, kteří se ve dnech voleb budou zdržovat mimo svůj volební okrsek (např. z důvodu hospitalizace apod.) nemohou volit.
Při volbách do obecních zastupitelstev není možné nechat se zapsat do zvláštního seznamu vedeného úřadem v místě, kde se zvláštní zařízení (nemocnice apod.) nachází, ani není možné požádat si o vydání voličského průkazu (voličské průkazy budou v letošním roce vydávat pouze ty obce, kde se zároveň konají i senátní volby.

Další informace

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Praha 17, soubor typu pdf, (92,5 kB)

Oznámení - potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů, soubor typu pdf, (190,85 kB)Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny:
Rozhodnuti_o registraci kandidátní listiny PLUS, soubor typu pdf, (135,6 kB)
Rozhodnuti_o registraci kandidátní listiny ČSSD, soubor typu pdf, (134,75 kB)
Rozhodnuti_o registraci kandidátní listiny ODS, soubor typu pdf, (135,45 kB)
Rozhodnuti_o registraci kandidátní listiny KDU-ČSL a TOP 09, soubor typu pdf, (135,85 kB)
Rozhodnuti_o registraci kandidátní listiny KSČM, soubor typu pdf, (135,12 kB)
Rozhodnuti_o registraci kandidátní listiny ŘEPŠTÍ PATRIOTI, soubor typu pdf, (136,45 kB)
Rozhodnuti_o registraci kandidátní listiny STAROSTOVÉ PRO PRAHU, soubor typu pdf, (135,94 kB)
Rozhodnuti_o registraci kandidátní listiny ANO, soubor typu pdf, (134,68 kB)

Tisk Export článku do PDF