Volby 2017

Základní informace pro občany Prahy 17

Konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a způsobu hlasování na území České republiky

Dne 2.5.2017 vyhlásil prezident republiky (rozhodnutím prezidenta republiky č. 135/2017 Sb.) konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 20.10.2017 a sobotu 21.10.2017.

Hlasování probíhá v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let

Podrobné informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Další informace

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Určení počtu zástěn

Informace o nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

 

Volební aplikace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Mapa volebních okrsků

Tisk Export článku do PDF