Volby 2018

Informace o konání volby prezidenta republiky 2018

Základní informace pro občany Prahy 17

Datum konání volby

Dne 28.08.2017 vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky (rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb.) konání volby prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018.

Volba prezidenta se na území ČR bude konat ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. V první den volby prezidenta začíná hlasování ve 14,00 hodin a končí ve 22,00 hodin. Ve druhý den začíná v 8,00 hodin a končí ve 14,00 hodin.

Prezidentem republiky bude zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. V případě, že žádný z kandidátů nezíská tento počet hlasů, bude se konat druhé kolo v pátek a v sobotu 26. a 27. ledna 2018.

Kdo je voličem

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby dosáhl věku 18 let.

Podrobné informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Další důležité informace

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Žádost o voličský průkaz

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky 2018

Ustavující zasedání členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Určení počtu zástěn

Nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

Mapa volebních okrsků

Tisk Export článku do PDF