Usnesení

Číslo usnesení (jednání) Datum jednání Název usnesení
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000256/2022
(120)
Datum jednání Název usnesení Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. DVS/82/03/002127/2022 - předmětem je poskytnutí dotace na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací CSZS zřízenou MČ Praha 17.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000255/2022
(120)
Datum jednání Název usnesení Povolení výjimky z počtu dětí v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 17 pro školní rok 2022/2023
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000254/2022
(120)
Datum jednání Název usnesení Smlouva na poskytnutí služeb v rámci projektu Aktivní město
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000253/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 102 o vel. 1+k.k. s přísl., v přízemí, tj. 1. podlaží domu čp. 1143/7, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy, 163 00
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000252/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 1 o vel. 2+k.k. s přísl., v přízemí, tj. 1. podlaží domu čp. 1052/15, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy, 163 00
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000251/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Volný byt č. 7, o vel. 2+k.k. s přísl., 1. patro, tj. 2. NP., domu ul. Žufanova čp.1098/4, Praha 6 - Řepy, 163 00 k pronájmu (VŘ)
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000250/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Výsledek poptávkového řízení "Kamerový systém Žufanova 1112"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000249/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Záměr odkoupení spoluvlastnického podílu ČR na pozemcích parc. č. 621 a 622 v k. ú. Řepy a budově č. p. 252 ul. Čistovická, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000248/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Žádost o pronájem části pozemků parc. č. 1293/173, 1293/167, 2293, 1293/182, 1293/183, 2297, 2298, 1293/185, 2301, 2302, 1293/186, 1293/187, 1293/188 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17, z důvodu provádění stavebních úprav pro stavbu ,, Stavební úpravy vnějšího prostoru jižního, východního a západního průčelí bytového domu v ulici Makovského 1140 - 1145 Praha"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000247/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Pronájem části pozemku parc. č. 1502/167 (o výměře 98 m2) v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17 pro stavební záměr "Revitalizace lodžií BD Mrkvičkova 1370-1377", Praha 6 - Řepy"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000246/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Pronájmem části pozemku parc. č. 1502/73 (o výměře 95 m2) v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17 pro stavební záměr "Revitalizace panelového domu v ulici Mrkvičkova 1366-1369, Praha 6 - Řepy"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000245/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Pronájmem části pozemku parc. č. 1502/73 (o výměře 124 m2) v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17 pro stavební záměr "Revitalizace panelového domu v ulici Mrkvičkova 1361-1365, Praha 6 - Řepy"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000244/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Sportovní centrum Řepy - vybavení restaurace - přijetí nabídky
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000243/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení „Posouzení nové strojovny VZT v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000242/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na realizaci zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Parkovací plocha v ul. Drahoňovského, k.ú.Řepy“
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000241/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Smlouva s Hlavním městem Prahou o poskytování IT služeb
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000240/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Pořízení 2ks serverů“
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000239/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Návrh obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000238/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000237/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Žádost CSZS o schválení přijetí sponzorského daru pro CSZS
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000236/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Povolení výjimky z počtu dětí v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 17 pro školní rok 2022/2023
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000235/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 7. 2022
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000234/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Volný byt č. 20, o vel. 2+k.k. s přísl., 3. patro, tj. 4. NP., domu ul. Žufanova čp.1093/14, Praha 6 - Řepy, 163 00 k pronájmu (VŘ)
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000233/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1234/46 (o výměře 162 m2), parc. č. 1806 (o výměře 37 m2)a parc. č. 1807 (o výměře 37 m2), zapsané na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000232/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Pronájmem části pozemku parc. č. 1502/73 (o výměře 15 m2) v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17 pro stavební záměr "Revitalizace panelového domu v ulici Mrkvičkova 1366-1369, Praha 6 - Řepy"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000231/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Pronájmem části pozemku parc. č. 1502/73 (o výměře 45 m2) v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17 pro stavební záměr "Revitalizace panelového domu v ulici Mrkvičkova 1361-1365, Praha 6 - Řepy"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000230/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Žádost Zdravé Sedmnáctky, s.r.o., Na Chobotě 1420/16, Praha 6 - Řepy, o rozložení nájemného za užívání Sportovního centra Řepy stanoveného ve smlouvě č. 2020/0060 a rozložení nájemného spojeného s užíváním zařizovacích předmětů Sportovního centra Řepy stanoveného ve smlouvě č. 2022/0032
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000229/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Volný startovací byt č. 102 o vel. 1+k.k. s přísl., přízemí, tj. 1. NP, domu ul. Makovského čp. 1144/5, Praha 6 - Řepy, 163 00
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000228/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Volný byt č. 3, o vel. 2+k.k. s přísl., 1. patro, tj. 2. NP., domu ul. Žufanova čp.1093/14, Praha 6 - Řepy, 163 00 k pronájmu (VŘ)
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000227/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Volný byt č. 18, o vel. 2+k.k. s přísl., 3. patro, tj. 4. NP., domu ul. Nevanova čp.1051/13, Praha 6 - Řepy, 163 00 k pronájmu (VŘ)
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000226/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Volný byt č. 10, o vel. 1+k.k. s přísl., 1. patro, tj. 2. NP., domu ul. Nevanova čp.1051/13, Praha 6 - Řepy, 163 00 k pronájmu (VŘ)
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000225/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 18 o vel. 1+k.k. s přísl., v 3. patře, tj. 4. NP domu ul. Bazovského čp. 1118/5, Praha 6 - Řepy, 163 00
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000224/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 30 o vel. 1+k.k. s přísl., v 5. patře, tj. 6. NP domu ul. Bazovského čp. 1118/5, Praha 6 - Řepy, 163 00
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000223/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 6 o vel. 1+k.k. s přísl., v 1. patře, tj. 2.NP domu ul. Žufanova čp. 1098/4, Praha 6 - Řepy, 163 00
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000222/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 21 o vel. 1+k.k. s přísl., v 3. patře, tj. 4.NP domu ul. Žufanova čp. 1098/4, Praha 6 - Řepy, 163 00
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000221/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Žádost o prodloužení doby nájmu nebytového prostoru č. 1136/104 v přízemí domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000220/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Žádost ÚAMK Bikrosclub Řepy, Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy o uzavření nové Smlouvy o výpůjčce k pozemkům parc. č. 1504/28 a parc. č. 1504/29 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17, pro sportovní areál BMX
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000219/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení MISTROVSTVÍ ČR BMX 2022 - Žádost ÚAMK BIKROSCLUB Řepy o souhlas s konáním akce, s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1504/1 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17, se zvláštním užíváním komunikace v ul. U Boroviček - Ke kulturnímu domu - Opuková
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000218/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Stavební úpravy vnějšího prostoru jižního, východního a západního průčelí bytového domu v ulici Makovského 1140 - 1145 Praha 6
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000217/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Výsledek poptávkového řízení "Výmalba společných prostor domu Nevanova 1052 po rekonstrukci elektroinstalace"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000216/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - XXIX."
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000215/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Výběr nejvhodnější nabídky - Pořízení 20ks PC
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000214/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Pořízení 2ks serverů
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000213/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Podpora provozování dětské skupiny
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000212/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Revokace usnesení RMČ č. Us RMČ 000162/2022 ze dne 25.5.2022.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000211/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nestátní neziskové organizaci Naděje.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000210/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 6. 2022 - DODATEK II.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000209/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Zpráva o vyřizování petic a stížností za 1. pololetí 2022
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000208/2022
(118)
Datum jednání Název usnesení Termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ Praha 17 do 31.12. 2022
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000207/2022
(117)
Datum jednání Název usnesení Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 č. j. 20 C 31/2018-158 ze dne 11.05.2022, jímž soud určuje, že nájemní vztah mezi společností Augmentum s.r.o. a městskou částí Praha 17 trvá