Usnesení

Číslo usnesení (jednání) Datum jednání Název usnesení
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000339/2020
(61)
Datum jednání Název usnesení Výsledek VŘ „Světelná vánoční výzdoba MČ Praha 17"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000338/2020
(61)
Datum jednání Název usnesení Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1142/109, 1477 a 1474/4 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17 stavbou "Instalace kogeneračních jednotek na blokových kotelnách (ŘOK1)"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000337/2020
(61)
Datum jednání Název usnesení Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1923 a 1925 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17 stavbou "Instalace kogeneračních jednotek na blokových kotelnách (ŘOK4)"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000336/2020
(61)
Datum jednání Název usnesení Volný byt č. 4, 3+k.k, v 1. patře, 2. podlaží, Čistovická čp.252, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000335/2020
(61)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 v přízemí domu čp. 1216, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000334/2020
(61)
Datum jednání Název usnesení Žádost o skončení nájmu parkovacího stání č.81 na parkovišti Mrkvičkova v městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000333/2020
(61)
Datum jednání Název usnesení Žádost o skončení nájmu parkovacího stání č. 4 na parkovišti Mrkvičkova v městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000332/2020
(61)
Datum jednání Název usnesení Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - gastrovybavení
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000331/2020
(61)
Datum jednání Název usnesení Jmenování komise pro administraci veřejné zakázky, otevírání a hodnocení nabídek a výběr zhotovitele pro veřejnou zakázku "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - výstavba"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000330/2020
(61)
Datum jednání Název usnesení Jmenování členů školských rad základních škol za zřizovatele
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000329/2020
(61)
Datum jednání Název usnesení Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na roky 2022 - 2023 příspěvkových organizací ve správě odboru školství a kultury
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000328/2020
(61)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 11. 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000327/2020
(60)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 10. 2020 - DODATEK II
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000326/2020
(60)
Datum jednání Název usnesení Odpuštění nájmu společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o. do doby ukončení vládních opatření
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000325/2020
(60)
Datum jednání Název usnesení Plán inventur a složení inventarizačních komisí pro rok 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000324/2020
(60)
Datum jednání Název usnesení Žádost nájemce bezbariérového bytu v domě čp. 1193 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy o pronájem garážového stání v halových garážích Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000323/2020
(60)
Datum jednání Název usnesení Žádost o rozšíření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 301 - provozovna solária, manikúry, pedikúry, dětského a pánského kadeřnictví v přízemí domu čp. 1213, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy o dalšího nájemce
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000322/2020
(60)
Datum jednání Název usnesení Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Zimní údržba chodníků ve staré horní části Řep a vybraných lokalitách k.ú. Řepy v období 2020 až 2022“.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000321/2020
(60)
Datum jednání Název usnesení Výpověď smlouvy o poskytování servisních služeb pro webovou prezentaci
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000320/2020
(60)
Datum jednání Název usnesení „Sportovní centrum Řepy – dodávka nábytku do hotelových pokojů v SO 02 – II.“ – přijetí nabídky
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000319/2020
(60)
Datum jednání Název usnesení Výběr dodavatele sdružených služeb v rámci dodávky elektrické energie
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000318/2020
(60)
Datum jednání Název usnesení Návrh OZV, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů,
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000317/2020
(60)
Datum jednání Název usnesení Žádost CSZS o souhlas s vyřazením nepoužitelného majetku.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000316/2020
(60)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 10. 2020 - DODATEK
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000315/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Uložení zpracování Zprávy o využití příplatku mimo základní kapitál společností Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000314/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Program mimořádného zasedání ZMČ 17 dne 21.10.2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000313/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Investiční akce - doplnění požadavku na finanční zdroje z rezervy pro MČ vytvořené v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000312/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Žádost firmy Zdravá Sedmnáctka s.r.o, se sídlem na Chobotě 1420/16, Řepy, 16300 Praha 6, IČ: 08082316 o prominutí dluhu na nájemném za období srpen 2020 - říjen 2020.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000311/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Změna OŘ ÚMČ Praha 17 - změny v náplni činnosti právního odboru, navýšení výše plnění u objednávek a smluv
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000310/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Smlouva o budoucím uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 259/6, 260/10 a části pozemku parc. č. 260/1 v k. ú. Řepy vč. na nich umístěných staveb místní obslužné komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace, do vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000309/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1378/24 a 1381/1 v k. ú. Řepy stavbou "HFC Řepy-Bělohorské zahrady I."
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000308/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Smlouva s firmou ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o., ve věci servisu elektroniky u automatických dveřních systémů Sportovního centra Řepy, ul. Na Chobotě č. p. 1420, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000307/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Smlouva s firmou Schindler CZ, a. s., ve věci servisu výtahů Sportovního centra Řepy, ul. Na Chobotě č. p. 1420, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000306/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Smlouva s firmou GREEN Center s. r. o., ve věci servisu parkovacího zařízení Sportovního centra Řepy, ul. Na Chobotě č. p. 1420, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000305/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Nájemní smlouva euroAWK
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000304/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Volný startovací byt č. 103 o vel. 2+k.k., v 1. podlaží domu čp. 1145 Makovského, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000303/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Volný startovací byt č. 12 o vel. 1+k.k., v 5. podlaží domu čp. 1076 Nevanova, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000302/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Smlouva s firmou UPS Technology, spol. s r. o., ve věci servisu záložního systému elektrické energie Sportovního centra Řepy, ul. Na Chobotě č. p. 1420, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000301/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Návrh na odpis pohledávek v hospodářské činnosti městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000300/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Výzva k podání nabídky na VZMR na služby „Zimní údržba chodníků ve staré horní části Řep a vybraných lokalitách k.ú. Řepy v období 2020 až 2022“.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000299/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 1. pololetí 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000298/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku Klub přátel MŠ Socháňova, z.s.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000297/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Žádost CSZS o schválení přijetí sponzorských darů, darovaných CSZS.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000296/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2020 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000295/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 10. 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000294/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Návrh na odstoupení člena z Redakční rady a návrh nového člena Redakční rady
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000293/2020
(59)
Datum jednání Název usnesení Světelná vánoční výzdoba MČ Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000292/2020
(58)
Datum jednání Název usnesení Informace o vyhlášení ředitelského volna na základních školách MČ Praha 17 a ZUŠ Blatiny
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000291/2020
(58)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 9. 2020 - DODATEK II
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000290/2020
(58)
Datum jednání Název usnesení Souhlas se zřízením parkovacího stání pro ZTP, ul. Mrkvičkova