k žádosti Společenství vlastníků pro dům Jiránkova 1137, Jiránkova 1137/1, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 8.3
ze dne

k žádosti Společenství vlastníků pro dům Jiránkova 1137, Jiránkova 1137/1, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s převodem finančních prostředků z fondu oprav na účet Společenství vlastníků pro dům Jiránkova 1137, se sídlem Jiránkova 1137/1, Praha 6 - Řepy ve výši 100 000,- Kč

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s. r. o. ve znění bodu I. tohoto usnesení