ke jmenování vedoucího odboru správy obecního majetku

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.54
ze dne

ke jmenování vedoucího odboru správy obecního majetku

Rada MČ

I. JMENUJE
pana Ing. Jaroslava Kokeše, vedoucím odboru správy obecního majetku s účinností dnem nástupu do pracovního poměru.

II. STANOVUJE
jeho platové zařazení v souladu s platovými předpisy do 11. platové třídy (dle vykonávané práce v katalogu prací).

III. UKLÁDÁ
útvaru tajemníka, odd. personálnímu a platovému, zpracovat potřebné doklady.