ke zpracování projektové dokumentace „Přístavba zázemí sportovišť ZŠ Španielova 1111“

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.12
ze dne

ke zpracování projektové dokumentace „Přístavba zázemí sportovišť ZŠ Španielova 1111“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na zpracování projektové dokumentace „Přístavba zázemí sportovišť ZŠ Španielova 1111“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: IKA Holding CZ, s.r.o., Jugoslávská 620/19 , Praha 2, IČ:282 23 063, DIČ:CZ282 23 063
Nabídková cena: Bez DPH 123 200 Kč, vč. DPH 146 608 Kč
Autorský dozor (hodinová sazba vč. dopravného) bez DPH 450 Kč, vč. DPH 535,50 Kč

III. SOUHLASÍ
s financování částečně z fondu obnovy úpravou rozpočtu na r. 2009 a zahrnutím do rozpočtu na rok 2010

IV. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis smlouvy