Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1170/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1170 až 1174 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 67.11
ze dne

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1170/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1170 až 1174 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA

prodej b. j. č. 1170/XY v ul. Vondroušova 1170 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněných nájemců manželů XY


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit  prodej b. j. č. 1170/XY v ul. Vondroušova 1170 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 19.8 ze dne 13. 5. 2009 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Vondroušova 1170-1174 – prodej VI. etapa


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ