Usnesení k náhradnímu bytu za přízemní byt č. XY v domě čp. 1141, Makovského ulice, Praha 6 – Řepy

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.53
ze dne

Usnesení k náhradnímu bytu za přízemní byt č. XY v domě čp. 1141, Makovského ulice, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

odmítnutí nabídky náhradního bytu č. XYo vel. 1+1/L v domě čp. 1225 pí. XY


II. PROJEDNALA

návrh OSOM na přidělení volného bytu č. XY o vel. 1+1/L v 8. patře, tj. 9. podlaží domu čp. 1225 v Makovského ulici, Praha 6 - Řepy jako náhradní za byt č. XY o vel.1+1/L v přízemí domu čp. 1141 v ulici Makovského, panu XY, trvale bytem Makovského čp. 1141, Praha 6 – Řepy.


III. PROJEDNALA

žádost pana XY o prominutí hrazení nájemného v náhradním bytě po dobu 1 měsíce od uzavření nájemní smlouvy.


IV. BERE NA VĚDOMÍ

odmítnutí nabídky náhradního bytu č. XY o vel. 1+1/L v domě čp. 1225 pí. XY


V. REVOKUJE

usnesení RMČ č. 56.23 ze dne 9. 3. 2009


VI. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

ke schválení revokaci usnesení ZMČ č. 18.39 ze dne 18. 3. 2009


VII. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

ke schválení návrh OSOM pronajmout volný byt č. XY o vel. 1+1/L v 8. patře, tj. 9. podlaží domu čp. 1225 v Makovského ulici panu XY, trvale bytem Makovského 1141, Praha 6 – Řepy jako náhradní za byt č. XY o vel. 1+1/L v přízemí domu čp. 1141 v ulici Makovského, který musí být uvolněn z důvodu plánované rekonstrukce objektu Makovského čp. 1140-1145. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy. Uzavření nájemní smlouvy je dále podmíněno ukončením nájmu ke stávajícímu bytu č. XY v čp. 1141 Makovského ul. dohodou.


VIII. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

ke schválení, že dlužná částka za nájemné a poplatky z prodlení ve výši 137.121, - Kč a dále za náklady soudního řízení (které zatím nejsou známy) bude vymáhána po posledních uživatelích bytu.


IX. SCHVALUJE

žádost pana XY o prominutí hrazení nájemného v náhradním bytě po dobu 1 měsíce od uzavření nájemní smlouvy.


X. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na pronájem bytu č. XY a revokaci usnesení ZMČ č. 18.39 ze dne 18. 3. 2009 k projednání v ZMČ