Usnesení k výměně oken ZŠ Španielova 1111, Praha 6 – Řepy pav. A, B2, C1, C2

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 64.4
ze dne

Usnesení k výměně oken ZŠ Španielova 1111, Praha 6 – Řepy pav. A, B2, C1, C2

Rada MČ

I. PROJEDNALA

přijetí nabídky veřejné zakázky, zadané dle § 12 odst. 2 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů „Výměna oken ZŠ Španielova 1111, Praha 6 – Řepy,  pav. A, B2, C1, C2“


II. SOUHLASÍ

s přijetím nabídky uchazeče PKS Mont, a.s., Brněnská 126/38, Žďár n. Sázavou IČ: 65276507, DIČ: CZ65276507

Cena bez DPH 7 724 007 Kč, vč. DPH 9 191 568 Kč.


III. UKLÁDÁ

OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis smlouvy