Usnesení k návrhu na zařazení předsunutého prodejního místa do tržního řádu

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 64.11
ze dne

Usnesení k návrhu na zařazení předsunutého prodejního místa do tržního řádu

Rada MČ

I. NESOUHLASÍ

s návrhem na zařazení předsunutého prodejního místa o rozloze 8m2 u prodejního stánku na rozhraní ulic Socháňova a Makovského u KD Průhon, Praha – Řepy, do přílohy č. 1 nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád.


II. UKLÁDÁ

vedoucí ŽIO JUDr. Žeberové o výsledku usnesení informovat podnikatele.