Usnesení k vybudování náhradního sklepa pro bytovou jednotku č. 1288/XY v suterénu domu čp. 1288 jako náhradu za používání stávající komory, přístupné přes zádveří bytové jednotky č. 1288/XY

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.32
ze dne

Usnesení k vybudování náhradního sklepa pro bytovou jednotku č. 1288/XY v suterénu domu čp. 1288 jako náhradu za používání stávající komory, přístupné přes zádveří bytové jednotky č. 1288/XY

Rada MČ

I. projednala vybudování náhradního sklepu pro bytovou jednotku č. 1288/XY v suterénu domu čp. 1288 Španielova ul. jako náhradu za používání stávající komory, přístupné pouze přes zádveří bytové jednotky č. 1288/XY


II. souhlasí s vybudováním nového sklepu pro bytovou jednotku č. 1288/XY v suterénu domu čp. 1288 Španielova ul.  místo stávajícího nepoužívaného WC na náklady a realizaci vlastníka objektu. Stávající komora  u bytu č. 6 bude v celé velikosti přičleněna k bytové jednotce č. 1288/XY


III. ukládá vedoucímu OSOM  zajistit zpracování projektové dokumentace, požádat stavební odbor o stavební povolení, dát pokyn Optimisu s.r.o k vybudování nového sklepa, doplnit změnu v Prohlášení vlastníka Španielova 1284 až 1290