Usnesení k plastice generála Peřiny

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.33
ze dne

Usnesení k plastice generála Peřiny

Rada MČ

I. projednala vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu vypsanou dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na služby- zhotovení plastiky Generála Peřiny


II. souhlasí  s vypsáním výzvy, s financováním- zahrnout do návrhu rozpočtu na r. 2009 dále rada zmocňuje starostku na jmenování komise


III. ukládá OÚRI ing. Filipové zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy, jmenování komise