Usnesení k opravě chodníku před obj. č.p. 1096- 1099 ul. Žufanova

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.6
ze dne

Usnesení k opravě chodníku před obj. č.p. 1096- 1099 ul. Žufanova

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky  "Oprava chodníku před obj. č.p. 1096- 1099 ul. Žufanova"

II. souhlasí s přijetím nabídky uchazeče FANSTAV a. s., Jateční 540, 170 00 Praha 7, IČO 27205461, DIČ CZ 27205461 , nabídková cena  bez DPH 575 471 Kč., vč. DPH 684 810 Kč

III.  ukládá OÚRI ing. Filipové zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis smlouvy o dílo