Usnesení k žádosti paní XY a pana XY, Vondroušova 1171 o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.24
ze dne

Usnesení k žádosti paní XY a pana XY, Vondroušova 1171 o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY a pana XY, nájemců bytu č. XY o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1171 ve Vondroušově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného


II. schvaluje vystavení nové nájemní smlouvy od 1.5.2008 na dobu neurčitou za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy.


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k vystavení nové nájemní smlouvy