Usnesení k uvolnění startovacího bytu č. 12 o vel. 1+k.k. v Nevanově ulici čp. 1079

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.37
ze dne

Usnesení k uvolnění startovacího bytu č. 12 o vel. 1+k.k. v Nevanově ulici čp. 1079

Rada MČ

I. projednala uvolnění startovacího bytu č. 12 o vel. 1+k.k. s přísl. v Nevanově ulici čp. 1079.


II. schvaluje vypsání nabídky startovacího bytu podle pravidel schválených ZMČ dne 29.8.2007 usnesením č. 7.18.


III. ukládá vedoucí OSOM vypsat nabídkové řízení na pronájem startovacího bytu.