Usnesení <P>k žádosti manželů XY, Vondroušova 1158 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu</P>

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.25
ze dne

Usnesení <P>k žádosti manželů XY, Vondroušova 1158 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu</P>

Rada MČ

I. projednala žádost manželů XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu o vel. 3+1/L v  domě čp. 1158 ve Vondroušově ulici


II. neschvaluje žádost


III.  ukládá vedoucí OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady.