Usnesení k vyhlášení výběrového řízení na vypracování projektu oddechového areálu na území lesoparku

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.37
ze dne

Usnesení k vyhlášení výběrového řízení na vypracování projektu oddechového areálu na území lesoparku

Rada MČ

I. odsouhlasila provedení zbývajících terénních úprav.


II. rozhodla, že provede šetření přímo na místě, s tím že bude rozhodnuto o rozsahu a obsahu na zadání vypracování projektu.