Usnesení k návrhu na opětné projednání změny Z 1046/06 Cites v Zastupitelstvu M.č. Praha 17

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.6
ze dne

Usnesení k návrhu na opětné projednání změny Z 1046/06 Cites v Zastupitelstvu M.č. Praha 17

Rada MČ

I. projednala návrh


II. souhlasí s opětovným projednání změny Z 1046/06 Cites v Zastupitelstvu MČ Praha 17 dne 29.8.2007, zařazení jako jednání a k podání žádosti na MHMP Odbor územního plánu o posunutí termínu k vyjádření po zasedání zastupitelstva 29.8.2007.


III. ukládá OÚRI vyrozumět žadatele