Zažádejte si o kompostéry

Hl. m. Praha, v zastoupení odboru ochrany prostředí MHMP, se rozhodlo využít 68. výzvu Operačního programu životního prostředí (OPŽP) a podat žádost ve věci nákupu kompostérů.

Máte-li zájem o kompostér, pak si o něj můžete zažádat na níže uvedeném odkazu. Je nutné vždy vybrat v rámci formuláře Adresa umístění kompostéru: „Hlavní město Praha – průzkum zájmu“ - http://www.odpadovecentrum.cz/zadost-o-komposter

O kompostéry může žádat kdokoliv z fyzických osob (občanů), kterému vzniká rostlinný bioodpad a má možnost umístit kompostér na vhodném veřejně nepřístupném, oploceném místě, aby bylo zabráněno jeho případnému zcizení, nebo poškození cizím zaviněním. Např. rodinný dům se zahradou, bytová jednotka s oplocenou předzahrádkou v bytovém domě apod. Pokud se jedná o zájem SVJ nebo BD je potřeba, aby kompostér byl napsán na konkrétního člověka (tzn. ne na SVJ nebo BD). Bližší podmínky projektu naleznete na výše uvedeném odkazu.

Kompostér bude moci být umístěn pouze na území hl. m. Prahy.

Možnost registrace bude do naplnění počtu žádaných kompostérů.

Ze strany hlavního města Prahy bude následně podána žádost o dotaci. Pokud by ji město obdrželo, mohly by být kompostéry pořízeny a distribuovány v polovině roku 2018. Pokud nebude žádosti ze strany SFŽP vyhověno, nepředpokládá se, že by akce byla realizována

Tisk Export článku do PDF