Velkoobjemové kontejnery v prosinci

Přistavení VOK v prosinci a během vánočních svátků

Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány ve všední dny v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod a o víkendu od 12 do 16 hod. Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou na daném stanovišti zůstávat přes noc. VOK jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy.

1.12.    (pá)      14-18 hod        –          Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

2.12.    (so)      12-16 hod        –         Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

6.12.    (st)       14-18 hod        –          Parkoviště Drahoňovského

7.12.    (čt)       14-18 hod        –          Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)

8.12.    (pá)      14-18 hod        –          Park. ul. Na Moklině (u rest. U Hasiče)

13.12.  (st)       14-18 hod        –          Ke Kulturnímu domu x U Boroviček

14.12.  (čt)       14-18 hod        –          Parkoviště ul. Galandova

15.12.  (pá)      14-18 hod        –          Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

Nad rámec výše uvedeného harmonogramu budou v období vánočních svátků přistaveny další velkoobjemové kontejnery hrazené z prostředků městské části:

 I. termín:         přistavení       25. 12. 2017 v 10 hod

                         odvoz              26. 12. 2017 ve 12 hod

 stanoviště:      křižovatka ul. U Boroviček x Ke Kulturnímu domu

                        ul. Drahoňovského – parkoviště

                        parkoviště ul. Hofbauerova x Žufanova (u Penty)

 

II. termín:        přistavení       26. 12. 2017 v 10 hod

                        odvoz              27. 12. 2017 ve 12 hod

 stanoviště:      křižovatka ul. Laudova x K Trninám

                        ul.Šímova – u objektu Bílý Beránek

                        parkoviště ul. Na Moklině (u restaurace U Hasiče)

Co lze odložit do VOK

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např. nábytek, sportovní náčiní, (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy

Co nelze odložit do VOK

  • směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
  • nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie,      zářivky)
  • odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)
  • elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
  • stavební suť

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty!!!

Sběrné dvory

Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběrných dvorech:

  • Praha 6 - Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 736 518 204
  • Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova, tel.: 731 142 348

Provoz od pondělí do pátku:  8.30 – 18.00 hod (v zimním období do 17.00 hod), sobota: 8.30 – 15.00 hod.

Tisk Export článku do PDF