Velkoobjemové kontejnery v červenci a srpnu

Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány ve všední dny v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod a o víkendu od 12 do 16 hod . Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha , která bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou na daném stanovišti zůstávat přes noc.

  • ČERVENEC:

7.7. (pá) 14-18 hod. Parkoviště Drahoňovského

13.7.(čt) 14-18 hod. Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.)

20.7.(čt) 14-18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

21.7.(pá) 14-18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

22.7.(so) 12-16 hod. Na Bělohorské pláni x U Boroviček

28.7.(pá) 14-18 hod. Parkoviště v ul. Na Moklině (u rest. U Hasiče)

  • SRPEN:

4.8. (pá) 14-18 hod. Parkoviště Drahoňovského

10.8.(čt) 14-18 hod. Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.)

17.8.(čt) 14-18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

18.8.(pá) 14-18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

25.8.(pá) 14-18 hod. Na Bělohorské pláni x U Boroviček

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Městská část Praha 17 není zodpovědná za případné změny časů ani termínů přistavení VOK. Služby jsou financované z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy a zprostředkovávány společností Pražské služby a.s. a FCC Group s.r.o. (dříve .A.S.A.). V případě, že zjistíte nedostatky v poskytované službě, nahlaste tuto skutečnost prostřednictvím emailu callcentrum@psas_cz / cisterepy@praha17_cz  nebo na tel.: 235 300 655. Děkujeme!

Co lze odložit do VOK

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např. nábytek, sportovní náčiní, (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy

Co nelze odložit do VOK

  • směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
  • nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
  • odpad mze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)
  • elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
  • stavební suť 

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty!!!

Sběrné dvory

Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběrných dvorech:

  • Praha 6 - Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 736 518 204
  • Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova, tel.: 731 142 348 

Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hod (v zimním období do 17.00 hod), sobota: 8.30 – 15.00 hod.

Tisk Export článku do PDF