Personální struktura Odboru životního prostředí a dopravy - oddělení živ. prost.

                                                     Organizační struktura odboru

Jméno

Funkce

Pracovní činnost

Pracoviště

Kontakt

Hrdličková Jaroslava, Ing.

zástupkyně vedoucího

vynětí ze zemědělského půdního fondu; správa veřejné zeleně; vstupy do zeleně; ochrana přírody a krajiny; povolení ke kácení dřevin

Bendova 1121/5

tel: 235 321 926, e-mail: jaroslava.hrdlickova@praha17_cz

Renata Ciprysová

referentka

vodní hospodářství

Bendova 1121/5

tel: 235 316 149, e-mail: renata.ciprysova@praha17_cz

Soukupová Eva, Bc.

referentka

inspektorka ŽP, ochrana zvířat

Bendova 1121/5

tel: 235 300 655, e-mail: eva.soukupova@praha17_cz

Šrámková Vladimíra, Ing.

referentka

ochrana ovzduší, odpadové hospodářství

Bendova 1121/5

tel: 235 300 655, e-mail: vladimira.sramkova@praha17_cz

Kučera Karel

terénní pracovník

úklid a zamykání hřišť

Bendova 1121/5

 

Záruba Rudolf

referent

úklid prostranství, zimní údržba komunikací

Bendova 1121/5

e-mail: rudolf.zaruba@praha17_cz

Tisk Export článku do PDF