Mobilní sběrný dvůr v Řepích - listopad

V MSD lze  zdarma  odložit -  objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a stavební suť.

Mobilní sběrný dvůr (dále jen MSD) funguje jako dočasné stanoviště sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů na zpevněné ploše určené pro krátkodobý sběr určitých druhů odpadu od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.

MSD přistavuje svozová společnost Pražské služby, a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou, která službu MSD organizuje. Svozová společnost povede evidenci občanů, kteří zde odloží odpad – jméno a příjmení, adresa, složka komunálního odpadu, množství.

V MSD lze zdarma odložit - objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a stavební suť.

Termíny a místa přistavení MSD

LISTOPAD 

21.11. (úterý) 13-19 h – parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.)

Tisk Export článku do PDF