Kam s bioodpadem - říjen

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

ŘÍJEN:

  • 8.10.   (ne)      13-16 hod.                 Parkoviště v ul. Na Moklině (u rest. U Hasiče)
  • 15.10. (ne)      13-16 hod.                 Křižovatka ul. Laudova x K Trninám      
  • 22.10. (ne)      13-16 hod.                 Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
  • 28.10. (so)       13-16 hod.                 Ke Kulturnímu domu x U Boroviček - změna stanoviště z důvodu opravy a uzavírky komunikace Na Bělohorské pláni

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

 Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.

Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.

 Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy.

 UPOZORNĚNÍ!

Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v případě naplnění kontejneru před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny za prázdné.

Tisk Export článku do PDF