Informace pro podnikatele - "OŠETŘOVNÉ" pro OSVČ - Výzva I

Informace "OŠETŘOVNÉ" PRO OSVČ - Výzva I - stanovené období od 12. března do 31. března 2020

Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020
Datum vyhlášení: 31. 3. 2020
Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2020 od 9:00
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 do 23:59

Alokace na výzvu: 100 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšena

Co je cílem výzvy: zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice.

Kdo může žádat: osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • dítě/i, které navštěvuje/jí školu nebo jiné dětské zařízení, která byla uzavřena (které bylo uzavřeno) na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
 • nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
 • osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19

Výše dotace: 424 Kč/den

PLNÁ FUNKČNOST DANÉ STRÁNKY BUDE SPUŠTĚNA 1. 4. 2020 PO 9. HODINĚ!

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

Postup pro podání žádostí:

 1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednouchém formuláři
 2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu,
 • prostřednictvím datové schránky bxtaaw4, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
 • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem s přílohami na adresu: fpmpo20@mpo_cz a do předmětu uvést fpmpo20 nebo
 • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:
  Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Na Františku 32
  110 15 Praha 1
  obálka musí být označena „fpmpo20“

V případě potřeby při vyplňování žádosti jsou žadatelům na základě jejich žádosti k dispozici Obecní živnostenské úřady.

V případě pomoci s vyplněním žádosti, pro podnikatele se sídlem Řepy, Zličín a Sobín, se můžete telefonicky obrátit na referentky ŽIO ÚMČ Praha 17:

Taňa Pilařová, vedoucí kontrolního oddělení - 234 683 277, 724 175 304
Eva Kopečná, referentka kontrolního oddělení - 234 683 272, 724 175 304

PRO URYCHLENÍ ZPRACOVÁNÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI A VYPLACENÍ DOTACE DOPORUČUJEME VYUŽÍT ELEKTRONICKÉHO ZASLÁNÍ (DATOVÁ SCHRÁNKA, E-MAIL).

Podací formulář: Zde 1. 4. 2020 po 9. hodině naleznete odkaz na Podací formulář - https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/

Formuláře pro zaslání poštou

Potvrzení o uzavření školského zařízení, soubor typu pdf, (23,45 kB)

Žádost o dotaci z programu OŠETŘOVNÉ pro OSVČ, soubor typu pdf, (362,83 kB)

Návod na založení datové schránky: https://www.datoveschranky.info/chci-datovku/zrizeni-datove-schranky/na-zadost

 Ošetřovné - výzva I.docx

Tisk Export článku do PDF