UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE

Informace PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE K ŽÁDOSTEM O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

Dne 19. 3. 2020 schválila vláda usnesení, které vyšlo ve Sbírce pod č. 109/2020 Sb., podle něhož Okresní živnostenské úřady (dále jen OŽÚ) budou přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ a předávat je Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen MPO).

Na podrobné instrukce ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu živnostenské úřady čekají, ale předběžná informace ministra průmyslu a obchodu zní: „Toto ošetřovné bude činit 424 korun za den (12 720 Kč či 13 144 Kč za měsíc). Bude to pro všechny OSVČ, jejichž potomci jsou ve věku 6 až 13 let. Další podmínkou bude, že jejich manžel či manželka nečerpají ošetřovné v klasickém zaměstnaneckém vztahu a jediné, co bude muset živnostník udělat, je, že doručí jednoduchý formulář, kde potvrdí své základní údaje a podmínky, na živnostenský úřad.“

ŽIVNOSTENSKÉ ÚŘADY ŽÁDAJÍ PODNIKATELE O VYČKÁNÍ NA DALŠÍ POKYNY K DANÉ ŽÁDOSTI!!!

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Tiskové zprávy MPO a MPSV viz. odkazy níže:

https://mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-navrh-na-prodlouzeni-vyplaceni-osetrovneho-po-dobu-nouzoveho-stavu--penize-dostanou-i-osvc--253579/

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/19_03+TZ+o%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9+AKTU%C3%81LN%C4%9A.pdf/aab4c8c3-8e88-ca8a-708f-1a1436e92944

UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE.docx

Tisk Export článku do PDF