Organizační uspořádání odboru

Jednotlivá oddělení

Odbor živnostenský

(1) Odbor živnostenský je zřízen RMČ jako samostatný útvar zabezpečující v přenesené působnosti funkci živnostenského úřadu ve smyslu § 1 písm. a) zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech v platném znění.

(2) Ve věcech přenesené působnosti je odbor živnostenský zřízen RMČ pro oblast živnostenského úřadu ve smyslu § 32 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalšími obecně platnými právními předpisy.

(3) Ve věcech samostatné působnosti odbor živnostenský zřízený RMČ nevykonává žádnou činnost.

Tisk Export článku do PDF