Informace pro podnikatele v cestovním ruchu

Informace pro podnikatele v cestovním ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 10g odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., že výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu od 1. ledna 2020 činí 0,05 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku (§ 1 vyhlášky č. 246/2019 Sb.).

Tisk Export článku do PDF