Informace pro podnikatele - „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva DUBEN 2020

Informace „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva DUBEN 2020

Stanovené období: od 1. dubna do 30. dubna 2020
Datum vyhlášení: 6. 5. 2020
Datum zahájení příjmu žádostí: 11. 5. 2020 od 11:00
Datum ukončení příjmu žádostí: 7. 6. 2020 do 23:59

Způsob podání: předepsaný formulář bude k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz dne 11. 5. 2020 od 11 hodin, následně bude odkaz na formulář umístěn i na webových stránkách www.repy.cz . Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost v rámci jednoho kalendářního měsíce.

formulář - https://osetrovne.mpo.cz/zadost/

Co je cílem výzvy: zmírnění negativních dopadů souvisejících s celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice, zejm. dopadů spojených s péčí o děti nebo jiné osoby, které nemohou navštěvovat uzavřenou školu nebo jiné zařízení a OSVČ o ně musí pečovat.

Kdo může žádat: OSVČ na hlavní činnost, která na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě/děti, které navštěvuje/navštěvují školu nebo jiné dětské zařízení, které byly uzavřeny na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 nebo v návaznosti na ně a je/jsou mladší 13 let, nebo

OSVČ, která na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o osobu/osoby, která/které je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo která/které byla/byly v návaznosti na mimořádná opatření proti šíření infekce COVID-19 umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají.

Dotace bude proplacena na bankovní účet žadatele.

Na dotaci není právní nárok.

Výše dotace: 500 Kč/den

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři Ministerstva průmyslu a obchodu - https://osetrovne.mpo.cz/zadost/
 2. Podání žádosti VČETNĚ povinné přílohy - Potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy, školky, dětské skupiny apod.) či zařízení poskytujícího sociální služby učiní žadatel pouze Ministerstvu průmyslu a obchodu
  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpdub, nebo
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:
   Ministerstvo průmyslu a obchodu
   Na Františku 32
   110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fpdub“

Potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) či zařízení poskytujícího sociální služby je povinnou přílohou, která nemá standardizovanou formu, na potvrzení musí být jméno a příjmení dítěte/osoby, jakou školu/zařízení navštěvuje a datum, od kdy je   uzavřena/uzavřeno
nebo
Pro potvrzení o uzavření školy lze použít také formulář Žádost o ošetřovné ČSSZ vyplněnou část A k zaměstnaneckému ošetřovnému. Odkaz na formulář ČSSZ - ZOPPD.pdf
Nebudou uznány: např. fotografie dveří s informací, že škola je uzavřená,potvrzení bez uvedení data od kdy je škola uzavřená, printscreen z webu, obecné nařízení města/obce/zřizovatele, mimořádná opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví

Bude-li žádost trpět vadami, bude žadatel vyzván k jejich odstranění prostřednictvím zadané datové schránky, resp. emailové adresy.

Bez vyzvání MPO neposílejte žádost opakovaně ani žádné další doplňující informace.

V případě pochybností bude žadatel vyzván k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pro urychlení zpracování žádosti a vyplacení dotace doporučujeme využít VLASTNÍ DATOVOU SCHRÁNKU. Využití datové schránky jiné osoby je možné pouze ve výjimečných případech při splnění zákonných požadavků.

Návod na založení datové schránky naleznete v odkazu - https://www.datoveschranky.info/chci-datovku/zrizeni-datove-schranky/na-zadost .

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy naleznete v odkaze bod 2 Ošetřovné pro OSVČ - https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-osetrovne-osvc.  

OŠETŘOVNÉ DUBEN.docx

Tisk Export článku do PDF