Informace pro podnikatele - Kompenzace pro OSVČ - Druhé bonusové období

Osoby samostatně výdelečně činné (OSVČ) mohou žádat od 7. 5. 2020 o druhou část podpory poskytované ke zmírnění dopadů koronavirové krize.

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu může OSVČ podat za První bonusové období (12. 3. až 30. 4. 2020) a Druhé bonusové období (1. 5. až 8. 6. 2020) na základě novely zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Výše bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.

Podpora pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru realizovaná prostřednictvím programu Pětadvacítka bude vyplacena oproti vyplněné žádosti.

Zadost_o_bonus_pro_OSVC_bez_zastupce.pdf, soubor typu pdf, (737,33 kB)
Zadost_o_bonus_pro_OSVC_s_dolozkou.pdf, soubor typu pdf, (738,22 kB)

Pokyny k vyplnění žádosti naleznete zde.

Žádosti Finanční správa přijímá e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, ve sběrných boxech umístěných na finančních úřadech a na podatelnách.

Pokud preferujete plně elektronickou možnost podání, tedy nechcete tisknout formulář, můžete vyplněnou žádost v souboru PDF vložit do své datové schránky a odeslat do datové schránky finančního úřadu místně příslušného ke správě Vaší daně z příjmů (kontakty zde, PDF soubor).

Pokud máte uznávaný elektronický podpis, můžete také podat Vaši žádost bez nutnosti tisku. Žádost v souboru PDF nahrajte jako obecnou písemnost na Daňovém portále finanční správy (odkaz zde). Obecnou písemnost můžete podepsat svým elektronickým podpisem nebo tzv. přihlašovacími údaji datové schránky.

Další možností je vyplněnou žádost odeslat poštou na Váš místně příslušný finanční úřad nebo jej navštívit osobně a vyplněnou žádost tam odevzdat na podatelně v úředních hodinách: Po a St 8:00 – 11:00 hodin, nebo vhodit do sběrného boxu (kontakty zde, PDF soubor). Na finančních úřadech budou připraveny sběrné boxy v hodinách od 8:00 do 17:00 hod. v pracovních dnech.

Emailové adresy správců bonusu naleznete zde.      

Upozornění k DIČ – pokud OSVČ splňuje podmínky pro poskytnutí kompenzačního bonusu, má přiděleno DIČ, které je nejčastěji tvořeno: „CZrodnéčíslo“ (rodné číslo se uvádí bez lomítek), např. DIČ: CZ7602071234.

Informace o podnikatele-Kompenzace pro OSVČ - Druhé bonusové období.docx

Tisk Export článku do PDF