Informace o kontrolách

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2018

 

Informace o výsledcích kontrol provedených za 1. pololetí 2018

Celkový počet kontrol   117
Celkový počet místních zjištění   198
 z toho: kontrola na podnět třetí osoby 6
  hostinská činnost, prodej lihovin 5
  bazar, zastavárna 1
  cestovní agentury/cestovní kancelář 5/0
  tržní řád 1
  ubytovací služby 2
  elektronicky            9 
   restaurační zahrádky

19

     
Počet kontrolních zjištění   64
 z toho: počet pokut na místě zaplacených 49
  výše uložených pokut na místě zapl. v Kč 44.000,-
  počet pokut uložených ve správním řízení 0
  výše uložených pokut v přestupkovém řízení v Kč   0 
Počet kontrol prováděných samostatně ŽO   117
     

Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány  

   
  ČOI 0
  Hygiena 0

 

kontroly internet 12018k.docx

 

Tisk Export článku do PDF