INFORMACE O KONTROLÁCH

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2017

 

Informace o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2017

Celkový počet kontrol   92
  místní šetření 163
  kontrola na podnět třetí osoby 6
  hostinská činnost, prodej lihovin 13
z toho: bazar, zastavárna 5
  cestovní agentury/cestovní kancelář 3/0
  tržní řád 5
  ostraha 0
  elektronicky 18 
Počet kontrolních zjištění   21
  postoupeno na místně příslušný živnostenský úřad 2
  počet pokut na místě zaplacených 10
z toho: výše uložených pokut na místě zapl. v Kč 12.000,-
  počet pokut uložených ve správním řízení 0
  výše uložených pokut ve správním řízení v Kč 0,-
     
Počet kontrol prováděných samostatně ŽO   92
     

Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány  

   
  ČOI 0
  Hygiena 0

 

kontroly internet 22017.docx

 

Tisk Export článku do PDF