Žádost o informaci ze dne 11.4.2019

Kopie dokumentace k výstavbě na parc.č.10/1 k.ú. Sobín.

text podání a odpovědi  zde

Tisk Export článku do PDF