Vedoucí kanceláře starostky - Praha 17

Městská část Praha 17 vyhlašuje dne 7. ledna 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí kanceláře starostky odboru kancelář starostky.


Sjednaný druh práce:

Odborné, komplexní organizační a technické zabezpečení kanceláře starostky. Organizace akcí pro veřejnost s účastí volených orgánů, styk s veřejností a s médii.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

  • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk, dosáhl věku 18 let,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,

Další požadavky:

  • Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
  • velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu,

  • organizační schopnosti,

  • uživatelská znalost práce na PC (Windows, Word, Excel, Internet, eventuelně Power Point);

Nástup: lhned

Poslední den pro doručení Přihlášky s požadovanými doklady je: 23. ledna 2019 do 12,00 hodin.

Stáhněte si kompletní znění výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí kanceláře starostky

Tisk Export článku do PDF