Personální struktura Odboru sociálních věcí - oddělení sociální péče a prevence

Organizační struktura odboru
JménoFunkcePracovní činnostPracovištěKontakt
Císařová Jana, Bc. vedoucí odd. SPP Odpovědná za chod oddělení. Makovského 1141 tel: 234 683 264, email: jana.cisarova@praha17_cz
Balázsová Naděžda, Ing. referent sociálních věcí,koordinátor plánování soc. služeb, prevence kriminality a protidrogový koordinátor

viz text pod tabulkou
Zajišťuje agendu sociálních pohřbů.

Působí jako koordinátor plánování sociálních služeb, spolupracuje s koordinátory MČ, organizačně zajišťuje realizaci grantových programů, kontroluje jejich plnění.

Koordinátor prevence kriminality, protidrogový koordinátor – spolupracuje s koordinátory MČ, zajišťuje odborné podklady pro rozhodování MČ v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality, vede přehled o projektech v protidrogové oblasti a oblasti prevence kriminality, organizačně zajišťuje realizaci grantových programů, kontroluje jejich plnění.

Makovského 1141 tel: 234 683 268, email: nadezda.balazsova@praha17_cz
Petrásková Pavla sociální pracovnice viz. text pod tabulkou Makovského 1141 tel: 234 683 266, email: pavla.petraskova@praha17_cz
Špelinová Eva sociální pracovnice viz. text pod tabulkou Makovského 1141 tel: 234 683 263, email: eva.spelinova@praha17_cz
Šafaříková Eva sociální kurátor

činnost spojená s poradenství při hledání zaměstnání, hledání ubytování atd pro dospělou populaci, viz text pod tabulkou

zajišťuje agendu tísňového volání AREÍON, spolupracuje s Život 90.

Makovského 1141 tel: 234 683 262, email: eva.safarikova@praha17_cz


Pracovní činnost oddělení:

-  Zaměření sociálním práce vůči osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, na osoby dle nejpočetnějších cílových skupin,

-  Mapování potřeb občanů jako součást komunitní práce

-  Poskytování komplexního poradenství v sociální oblasti

-  Pomoc osobám, které nejsou schopny se o sebe postarat a uplatňovat svá práva, např.v řízení o dávkách, zajišťování podpisu smluv o poskytování sociálních služeb osobám, které nemají opatrovníka a nejsou schopny si tuto pomoc zajistit aj.

-  Vedení správního řízení o ustanovení zvláštního příjemce pro účely důchodových dávek

-  Řešení otázky sociálních pohřbů

-  Depistáž a sociální šetření zaměřené na formy zajištění sociální pomoci

-  Podpora a řešení situace osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek, zprostředkování odborné pomoci

Tisk Export článku do PDF