Sběr tonerových a inkoustových kazet na vybraných sběrných dvorech hl. m. Prahy

Popelnice Od 1. 1. 2020 byl zahájen pilotní projekt sběru použitých tonerových a inkoustových kazet na vybraných sběrných dvorech hl. m. Prahy.

Sběrné dvory jsou vybaveny samostatnou 240 l sběrnou nádobou červené barvy (viz foto) určenou výhradně pro sběr použitého tiskového spotřebního materiálu. Do sběrných nádob je možné odkládat jak originální, tak i kompatibilní či renovované tonerové a inkoustové kazety.

Sesbírané kazety budou zpracovány společnostmi renovujícími tonerové a inkoustové kazety. Originální a dříve renovované originální tiskové kazety budou odborně renovovány a umožněno jejich plnohodnotné opětovné využití. Kompatibilní tiskové kazety musí být zlikvidovány, z důvodu jejich technologické nemožnosti provést funkční renovaci.

Každá renovovaná tonerová kazeta v průměru ušetří 4,49 kg emisí skleníkových plynů, 9,39 kg primárních přírodních zdrojů a 0,67 kg odpadu.

Tato služba je dostupná na 3 sběrných dvorech, a to konkrétně na: 

  • Sběrném dvoře Zakrytá, Praha 4 – Spořilov
  • Sběrném dvoře Pod Šancemi, Praha 9 – Vysočany
  • Sběrném dvoře Generála Šišky, Praha 12 - Modřany

Projekt je realizován ve spolupráci s Asociací renovátorů tonerů, z.s., https://www.setriprirodu.cz

Případné otázky, týkající se sběru použitých tonerových a inkoustových, prosím směřujte na emailovou adresu: info@setriprirodu_cz nebo telefonicky na tel.: 602 427 335.

Popelnice

 

Tisk Export článku do PDF