Přednáška - Azbest a azbestové materiály

Hygienická stanice Přednáška se koná v pondělí 22. 10. 2018 od 14.00 hodin

Hygienická stanice hlavního města Prahy si Vás dovoluje pozvat na bezplatnou přednášku na téma:
Azbest a azbestové materiály: zdravotní rizika, problematika odstraňování azbestových materiálů v praxi

Přednáška se koná v pondělí 22. 10. 2018 od 14.00 hodin ve velké zasedací místnosti HSHMP, v ulici Rytířská 404/12, Praha 1.

Je určena pro všechny zájemce z řad firem a společností realizujících odstraňování azbestových materiálů, zaměstnancům stavebních úřadů, stavebníkům a ostatním zájemcům o problematiku azbestu a materiálů.

Obsah přednášky:

Co je azbest a v čem spočívá jeho nebezpečnost pro lidské zdraví (chemické složení a formy, charakteristické vlastnosti)
Kde se s azbestem můžeme nejčastěji setkat, zdroje expozice azbestu (stavební průmysl – výčet stavebních materiálů, příklady výrobků s azbestem)
Negativní dopady na lidské zdraví (zdravotní rizika, nemoci způsobené azbestem)
Jaké jsou povinnosti stavebníka v případě, že se na stavbě nachází azbest (dokumentace, průzkum stavby, zajištění odborného odstranění azbestu (včetně  uložení odpadu)
Jaké jsou povinnosti společnosti, která se zabývá odstraňováním azbestových materiálů, platná legislativní opatření (kategorizace prací, školení zaměstnanců, ochrana před expozicí resp. ochrana zdraví při práci, zajištění pracovně lékařských služeb) - co má obsahovat hlášení prací s azbestem místně příslušné KHS - co je práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu

Přihlášení probíhá pomocí formuláře:
Odkaz na formulář

Organizační informace:
pracovník vztahů k veřejnosti Bc. Jarmila Fuksová, Kancelář ředitele HSHMP;
telefon: 296 336 713; 733 673 953; e-mail: jarmila.fuksova@hygpraha_cz .

Přednáška - azbest

Stáhněte si oficiální pozvánku ve formátu PDF pozvánku.

Tisk Export článku do PDF