Personální struktura Odboru životního prostředí a dopravy - oddělení dopravy

Organizační struktura odboru
JménoFunkcePracovní činnostPracovištěKontakt
Mgr.Taraba Petr referent dopravně-inženýrská rozhodnutí např. povolení zvláštního užívání komunikací, připojování pozemních komunikací apod.; stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunkacích; stanoviska a vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení; příprava investičních záměrů a veřejných zakázek Bendova 1121/5

 tel: 235 321 905
 e-mail: petr.taraba@praha17_cz

Šupolíková Eva zástupkyně vedoucího dopravně-inženýrská rozhodnutí např. povolení zvláštního užívání komunikací, připojování pozemních komunikací apod.; stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; stanoviska a vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení Bendova 1121/5 tel: 235 300 003, e-mail: eva.supolikova@praha17_cz
Tisk Export článku do PDF