Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Městská část Praha 17-zadavatel veřejných zakázek dle zákona č. 40/2004 Sb. , o zadávání veřejných zakázek , ve znění pozdějších předpisů je povinnen provádět zveřejňování v souladu s tímto zákonem na centrální adrese České pošty http://www.centralniadresa.cz/. , u nadlimitních zakázek v ústředním věstníku Evropské unie. Dále budou zveřejňovány na webových stránkách úřadu www.repy.cz a to na úřední desce, veřejné zakázky a současně v listinné formě na úřední desce Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6-Řepy.

Tisk Export článku do PDF