Stavební, uzávěra, ochranná pásma

Stavební, uzávěra, ochranná pásma

Na území městské části Praha 17 se nachází

Stavební uzávěra pro nadřazenou komunikační síť hl.m. Prahy, která byla vyhlášena rozhodnutím odboru územního rozhodování MHMP 23.4.1997

Ochranné hlukové pásmo letiště Ruzyně bylo vydáno rozhodnutím odboru územního rozhodování MHMP ze dne 3.7.1998

Ochranné pásmo radioreléového spoje Dědina-Řepy vydáno rozhodnutím odboru územního rozhodování MHPM ze dne 16.6.1996.

Ochranné pásmo letiště Praha Ruzyně je vyhlášeno rozhodnutím Ministerstva dopravy ze dne 14.12.1970. Ochranné pásmo vodorovné roviny omezuje výšku nové výstavby na kótu 404 m n. m.

Tisk Export článku do PDF